Husdyr

HUND

Hunde skal føres i snor overalt i bebyggelsen.

Luftning af hunde må ikke finde sted på legepladser, boldbaner og øvrige fællesarealer, som er beregnet til leg og færden for børn og voksne.

KAT

Vi bor tæt i Terrasserne. Det gør vores kæledyr også, men de finder ikke selv ud af, hvad hensyn til andre og godt naboskab er. Kattens Værn har udarbejdet råd om godt naboskab, som du finder du her.

Også Dyrenes Beskyttelse giver råd om, hvordan du passer på din kat.

Åben folder her

Kanin

Udendørs kaninhold er tilladt på følgende betingelser. På hver ejendom må holdes indtil to kaniner udendørs. Kaninernes burer skal indrettes således, at andre dyr ikke kan komme til dem, - dvs. at buret skal være mindst 80 cm over jorden. For at undgå, at kaninerne giver lugtgener og i øvrigt tiltrækker evt. skadedyr som f.eks. rotter, skal følgende overholdes: o Foderet skal opbevares utilgængeligt for andre dyr.

Buret skal være let at holde rent og udstyres med et sugende underlag i bunden, - f.eks. savsmuld på aviser.

Halm og underlag skal skiftes jævnligt, og bortskaffes utilgængeligt for andre dyr.

Strøelsen (halm og strå) indeholder rester af kaninfoder, som tiltrækker rotter, og ikke afleveres i Grønnegården.

Mindst hvert 14. dag skal buret gøres rent med sæbevand og et desinficerende middel.

Hvis kaninhold på en ejendom giver anledning til berettigede klager, kan foreningens bestyrelse påtale forholdet og forlange kaninerne fjernet fra den pågældende ejendom uden varsel.

Med venlig hilsen

Seneste nyheder

Havevandring søndag den 15. september

Havevandring er Terrasseboeres fælles gå-tur rundt i Terrassernes område sammen med bestyrelsen. Årets havevandring foregår søndag den 15.  september kl. 15. Vi mødes ved nr. 5. Ved havevandringen har terrasseboerne mulighed for at komme med forslag...

Læs mere

Bål og bajere Sct. Hans aften

Grundejerforeningen afholder sit traditionelle og meget enkle Sct. Hans arrangement ved bålpladsen kl. 21:00, Sct. Hans aften søndag den 23. juni. Grundejerforeningen har BAJERE, Back-in-boks bianco og vand med! Særligt til nye Terrasseboere: Himmelev Kirke...

Læs mere

Generalforsamling mandag den 3. juni

Vi holder ordinær generalforsamling i Himmelev Sognegård mandag den 3. juni kl. 19:00. Indkaldelse med regnskab, indkomne forslag, budget mv. er udsendt pr. mail den 14. maj. Materialet findes under fanen Foreningen på denne side.

Læs mere

Fastelavnsfest søndag den 11. februar

Traditionen tro holder vi fastelavnsfest på Terrasserne. Det sker søndag den 11. februar kl.13 på Bålpladsen. Tilmelding kan ske ved at sende mail til Bestyrelsen@terrasserne.com  senest tirsdag den 6. februar. Husk husnummer og antal børn...

Læs mere

Snerydning de næste 24 timer

Vi har fået mange meddelelser om at vores mail med flg. tekst er endt i spamfiltre. Derfor denne nyhed. Vi har her til morgen fået en kundeorientering fra Roskilde Ejendomsservice. Heri orienteres om flg. "Vores...

Læs mere

Noget om parkering

Kære Terrasseboer Vi har lagt mærke til, at nogle af vendepladserne her i Terrasserne bliver brugt som parkeringspladser, og vi ville bare lige minde jer om, at det ikke er meningen. Vi ved, det kan...

Læs mere