Hems

Her kommer der en ny tekst: Beskrivelse af mulighed for hems – husk at lave en indledende tekst. Den nuværende er indforstået. Suppler evt. med foto fra en bolig, der har bygget en hems

Her finder du tegninger og beregninger til Hems:

Alle tegninger og øvrige oplysninger er givet som en service. Det er op til den enkelte at sikre sig at oplysningerne er korrekte og fuldstændige i forhold til egen bolig.

Hems – Forstærkning af tagkonstruktion med stål & limtræ
Hems – projekt
Hems – principiel tilladelse
Hems – principiel tilladelse bilag A3
Detalje til hovedprojekt
Detalje tegninger vedr. spær
Krav ved omlægning af varmeledninger

Husk at anmelde opførelsen af hems til Roskilde Kommune inden opstart.

I skal være opmærksom på flg., som har været gældende siden tilslutningen til fjernvarme i 2013: ”Der må ikke udføres arbejde af nogen art på Roskilde Varmes ledninger (i dag Fors) – heller ikke af autoriseret VVs’er. Fremtidige omlægninger af rørføring må kun ske efter skriftlig tilladelse og i samråd med Roskilde Forsyning”.

Mailkorrespondance med Roskilde Kommune vedr. bebyggelsesgrad og ansøgning om dispensation – september 2014:

Hemse og overdækninger – bebyggelsesgrad – svar for Roskilde Kommune

Seneste nyheder

Havevandring søndag den 15. september

Havevandring er Terrasseboeres fælles gå-tur rundt i Terrassernes område sammen med bestyrelsen. Årets havevandring foregår søndag den 15.  september kl. 15. Vi mødes ved nr. 5. Ved havevandringen har terrasseboerne mulighed for at komme med forslag...

Læs mere

Bål og bajere Sct. Hans aften

Grundejerforeningen afholder sit traditionelle og meget enkle Sct. Hans arrangement ved bålpladsen kl. 21:00, Sct. Hans aften søndag den 23. juni. Grundejerforeningen har BAJERE, Back-in-boks bianco og vand med! Særligt til nye Terrasseboere: Himmelev Kirke...

Læs mere

Generalforsamling mandag den 3. juni

Vi holder ordinær generalforsamling i Himmelev Sognegård mandag den 3. juni kl. 19:00. Indkaldelse med regnskab, indkomne forslag, budget mv. er udsendt pr. mail den 14. maj. Materialet findes under fanen Foreningen på denne side.

Læs mere

Fastelavnsfest søndag den 11. februar

Traditionen tro holder vi fastelavnsfest på Terrasserne. Det sker søndag den 11. februar kl.13 på Bålpladsen. Tilmelding kan ske ved at sende mail til Bestyrelsen@terrasserne.com  senest tirsdag den 6. februar. Husk husnummer og antal børn...

Læs mere

Snerydning de næste 24 timer

Vi har fået mange meddelelser om at vores mail med flg. tekst er endt i spamfiltre. Derfor denne nyhed. Vi har her til morgen fået en kundeorientering fra Roskilde Ejendomsservice. Heri orienteres om flg. "Vores...

Læs mere

Noget om parkering

Kære Terrasseboer Vi har lagt mærke til, at nogle af vendepladserne her i Terrasserne bliver brugt som parkeringspladser, og vi ville bare lige minde jer om, at det ikke er meningen. Vi ved, det kan...

Læs mere