Varmeforsyning og -rør

Du skal være opmærksom på at de fjernvarmerør, der føres over lofterne på vores huse, tilhører forsyningsselskabet Fors, som del af infrastrukturen. Fejl på rør og forsyning skal anmeldes dertil.

Alle ændringer af rørføringen på lofterne skal nu som før være godkendt hos Fors

Disse regler om ændringer fjernvarmerørenes forløb har været gældende siden tilslutningen til fjernvarme i 2013. Følgende fremgår af tilslutningsaftalen:

”Der må ikke udføres arbejde af nogen art på Roskilde Varmes ledninger (i dag Fors) – heller ikke af autoriseret VVS’er. Fremtidige omlægninger af rørføring må kun ske efter skriftlig tilladelse og i samråd med Roskilde Forsyning”.

Grundejerforeningen Terrasserne overgik pr. 8. oktober 2013 fra eget, fælles naturgasfyr til fjernvarme. Det var i den forbindelse, forsyningsselskabet overtog ansvaret for fjernvarmerørene, der er ført over vore lofter.

Tilslutningsaftalen findes her.

Varmeveksler og interne rør er den enkelte grundejers. Ved fejl herpå skal man henvende sig til en VVS'er. Fors har en serviceordning, hvor man mod ekstra betaling kan tilmelde sig og vælge en blandt flere VVS'ere. Dette sker via Fors.

Seneste nyheder

Havevandring søndag den 15. september

Havevandring er Terrasseboeres fælles gå-tur rundt i Terrassernes område sammen med bestyrelsen. Årets havevandring foregår søndag den 15.  september kl. 15. Vi mødes ved nr. 5. Ved havevandringen har terrasseboerne mulighed for at komme med forslag...

Læs mere

Bål og bajere Sct. Hans aften

Grundejerforeningen afholder sit traditionelle og meget enkle Sct. Hans arrangement ved bålpladsen kl. 21:00, Sct. Hans aften søndag den 23. juni. Grundejerforeningen har BAJERE, Back-in-boks bianco og vand med! Særligt til nye Terrasseboere: Himmelev Kirke...

Læs mere

Generalforsamling mandag den 3. juni

Vi holder ordinær generalforsamling i Himmelev Sognegård mandag den 3. juni kl. 19:00. Indkaldelse med regnskab, indkomne forslag, budget mv. er udsendt pr. mail den 14. maj. Materialet findes under fanen Foreningen på denne side.

Læs mere

Fastelavnsfest søndag den 11. februar

Traditionen tro holder vi fastelavnsfest på Terrasserne. Det sker søndag den 11. februar kl.13 på Bålpladsen. Tilmelding kan ske ved at sende mail til Bestyrelsen@terrasserne.com  senest tirsdag den 6. februar. Husk husnummer og antal børn...

Læs mere

Snerydning de næste 24 timer

Vi har fået mange meddelelser om at vores mail med flg. tekst er endt i spamfiltre. Derfor denne nyhed. Vi har her til morgen fået en kundeorientering fra Roskilde Ejendomsservice. Heri orienteres om flg. "Vores...

Læs mere

Noget om parkering

Kære Terrasseboer Vi har lagt mærke til, at nogle af vendepladserne her i Terrasserne bliver brugt som parkeringspladser, og vi ville bare lige minde jer om, at det ikke er meningen. Vi ved, det kan...

Læs mere